Sånger med tecken

BITTECH är ett litet företag som sysslar med programutveckling och konsultuppdrag inom områdena specialundervisning och funktionsnedsättning.Ett av de senare uppdragen var en uppdatering av skriften ”Ring mig” åt Hjälpmedelsinstitutet. Den handlar om alternativ telefoni för personer som på grund av talsvårigheter som har svårt att telefonera på vanligt sätt.

Sånger med tecken
Illustrationer till sångvideon Sånger med tecken

Tala med tecken är ett kursmaterial i teckenkommunikation (Tecken som AKK) baserat på Sagor och Sånger med tecken. Det utvecklades vid Habiliteringen i Halmstad 1989-90, med stöd från Arvsfonden, Bräcke Östergård och Landstinget Halland. Från början innehöll materialet fem delar:
* Tala med tecken,kursbok
* Sånger med tecken, video + teckenhäfte
* Sagor med tecken, video + teckenhäfte
Sagor med tecken finns inte att få tag på längre,men övriga delar av materialet är fortfarande tillgängligt via den här hemsidan.

Material från Tala med tecken för gratis nedladdning: (pdf-filer. Kräver Adobe reader): Teckenkommunikation i förskolan, projektrapport från 1990 (200 kb),
Tala med tecken kursbok, del 1 (5,9 Mb),
Tala med tecken kursbok, del 2 (5,7 Mb),
Sånger med tecken, teckenblad (1,6 Mb), (Ersätter boken Sånger med tecken, som innehöll sångtexter och teckenillustrationer).
Sånger med tecken kan beställas som DVD eller VHS. På skivan sjunger och tecknar Bitte Rydeman och Marita Falkmer 21 barnvisor:
Sånger med tecken, VHS, pris 275 kr
Sånger med tecken, DVD, pris 275 kr
Materialet beställs via mail till ”shop (at) bittech.se” (byt ut (at) mot snabel-a) . Priserna inkluderar moms. Porto tillkommer. Betalningssätt: faktura. Läs mer om materialet i detta pdf-dokument.