Tidigare BITTECH-projekt

Under 1990-talet och tidiga 2000-talet utvecklade BITTECH ett antal specialpedagogiska datorprogram. Flera av dessa var inriktade på tidig läs- och skrivutveckling och språklig medvetenhet. Andra var främst av typen trycka-hända. Programmen var anpassade för barn med rörelsenedsättning och gick i de flesta fall att styra med en eller två tangenter eller externa kontakter. Programmen såldes via Elevdata och Frölunda data. I följande pdf-dokument kan man läsa mer om dessa program:

Diverse Bittechprogram

Mitt första bokstavspaket

Meteormanual

BITTECH hade också ett återkommande uppdrag att beskriva och bedöma datorprogram för tal- och språkträning åt det som nu heter Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Uppdraget resulterade i ett antal rapporter kallade Hej skärm! (1993, 1994, 1996 & 2000) och Hej språk! (1995). Efter år 2000 trycktes rapporterna inte längre, utan lades istället ut på nätet, först på kommed.nu (2003) och sedan på SPSMs egna sidor. Då ingick programbeskrivningarna i Kikaren tal- och språk, som var en del av SPSMs webb till och med 2012. Här är ett pdf-dokument som innehåller en samling av dessa beskrivningar:

Programbeskrivningar från Hej skärm!