Om BITTECH

BITTECH var ett litet företag som sysslade med programutveckling och konsultuppdrag inom områdena specialundervisning och funktionsnedsättning. Förutom programutveckling i egen regi har BITTECH sedan 1990-talet åtagit sig projektuppdrag åt bland andra Hjälpmedelsinstitutet och Specialpedagogiska Skolmyndigheten. BITTECH var en enskild firma som bedrevs på deltid, när det ordinarie arbetet som logoped, forskare och universitetslärare så tillät. Jag som drev BITTECH heter Bitte Rydeman. Jag avslutade firman i januari 2022.